Terapia metodą McKenziego - Metoda McKenziego jest metodą fizjoterapeutyczną opartą na dowodach naukowych. Polega na biomechanicznej diagnostyce i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa oraz schorzeń stawów obwodowych i kończyn. Jednym z częstszych wskazań do stosowania metody McKenziego jest dyskopatia zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym. Metoda bazuje na teorii, że za większość odczuć bólowych w obrębie kręgosłupa odpowiedzialne jest uszkodzenie krążka międzykręgowego tzw. dysku. Uszkodzenie to często powoduje promieniowanie bólu wzdłuż kończyny a jego zasięg określa stopień degradacji dysku – czym dalej obwodowo sięga ból, mrowienie czy zaburzenie czucia skóry, tym większe uszkodzenie. Metoda zawiera część diagnostyczną i terapeutyczną. Po ustąpieniu objawów – ogromne znaczenie ma profilaktyka. Liczne badania naukowe w pełni potwierdzają wartość diagnostyczną metody McKenziego. Ze względu na wysoką skuteczność i powtarzalność wyników części diagnostycznej metody McKenziego, jej stosowanie jako pierwszej, wydaje się być celowe dla określenia przyczyn dolegliwości bólowych. W terapii według metody McKenziego, na początku wykorzystuje się czynniki mechaniczne generowane siłami samego pacjenta, jak i szeroką gamę technik manualnych. Zasadą jest, stosowanie najpierw indywidualnie dobranych ćwiczeń, a dopiero jeśli to konieczne, dodatkowo terapii manualnej - po wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań do jej zastosowania.

  • Polityka
    Prywatności